Regulamin

UWAGA! Wszelkie zdjęcia zamieszczone na stronie www.siradams.com podlegają ochronie praw autorskich.
Autorem prac i właścicielem praw majątkowych jest Marek Adamski. Wykorzystanie tych prac wymaga pisemnej zgody autora.
Wszystkie prawa zastrzeżone. We wszelkich sprawach dotyczących serwisu w domenie siradams.com stosują się przepisy prawa autorskiego (Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Bez zgody autora, żadna część tych publikacji nie może być reprodukowana, przekazywana w jakiejkolwiek formie, a w szczególności drogą elektroniczną, mechaniczną, za pośrednictwem drukarek, fotokopiarek czy w inny sposób. Wykorzystywanie materiału objętego prawem autorskim bez zgody autora jest zawsze naruszeniem prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskiwaniem korzyści materialnych. Wykorzystanie elementów graficznych, zarówno tych tworzących layout serwisu jak i niezależnych, będących ilustracjami lub zdjęciami, bez zgody autora jest również naruszeniem praw autorskich. Zamieszczenie materiałów publikowanych przez autora na innym serwerze WWW czy w publikacji drukowanej, jest oczywiście możliwe, ale tylko i wyłącznie za uprzednio wyrażoną w postaci pisemnej zgodą autora. Autor domyślnie takiej zgody nie udziela.
Zgodę taką można uzyskać kontaktując się z autorem przez e-mail. Autor zezwala na indeksowanie zawartości stron przez systemy wyszukiwawcze oraz na umieszczanie odnośników do strony głównej. W razie wątpliwości proszę o kontakt. Wszystkie nazwy firm i produktów użyte na mojej stronie należą do ich właścicieli i mogą być zastrzeżonymi znakami firmowymi lub towarowymi. Znaki te i nazwy zostały użyte jedynie w celach identyfikacyjnych.